Stovyklų organizatoriams

Vaikų vasaros stovyklas, gali organizuoti mokyklos, neformaliojo švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, asociacijos, juridiniai asmenys, turintys teisę užsiimti šia veikla (t.y., kurių nuostatuose ar įstatuose ši veikla yra įteisinta). Stovyklų organizavimą reglamentuoja „Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrieji nuostatai“.

PATYRIMO PEDAGOGIKA IR JOS TAIKYMAS (Praktinis vadovas jaunimo darbuotojams).

DARBO SU JAUNIMO GRUPĖMIS VADOVAS (Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje).

KAIP SAUGIAI ORGANIZUOTI VAIKŲ VASAROS POILSĮ STOVYKLOSE (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija).

Pagrindinius vaikų poilsio stovyklų sveikatos saugos reikalavimus, nustato Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Stovyklų organizatoriaus darbuotojai privalo:

Prieš pradedant dirbti pasitikrinti sveikatą, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis.

Gydytojo išvada, ar asmuo pagal sveikatos būklę gali dirbti, įrašoma asmens medicininėje knygelėje (sveikatos pase) (forma Nr. F048/a).

Prieš pradėdami dirbti (ir vėliau kas penkerius metus), išklausyti privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.

Vaikų poilsio stovyklų, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos, darbuotojai privalo, prieš pradėdami dirbti (ir vėliau kas tris metus) išklausyti privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti tai patvirtinantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.

Stovykloje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys (stovyklose, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos, pagal HN 79:2010 57 punktą įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, turi būti visais atvejais, o dienos stovyklose, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450, – pirmosios pagalbos rinkinys turi būti, jei nėra medicinos punkto ar sveikatos tarnybos).

Jei stovykloje bus maudomasi, prieš stovyklos atidarymą turi būti atliekami maudymosi vietos vandens mikrobiologiniai tyrimai (jei neįrengti teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti paplūdimiai).

SVARBŪS DOKUMENTAI:

AKTUALI INFORMACIJA VAIKŲ POILSIO STOVYKLŲ ORGANIZATORIAMS (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba) (2023-06-28).

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS

SAM ministro įsakymas dėl pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių

Apie mus

Sugrįžtame atsinaujinę ir entuziastingai tikime, kad galime sukurti įsimintiniausią vasaros nuotykį vaikams bei jaunimui.
PRIVATUMO POLITIKA

Rekvizitai

LIETUVOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO AGENTŪRAJuridinio asmens kodas: 302848387PVM mokėtojo kodas: LT100007095119
Naujienlaiškis

Stovyklos Pajūryje © 2024. Visos teisės saugomos.