Vidaus tvarkos ir saugaus elgesio taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros direktoriaus
2024 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. R1- 38

STOVYKLOS VIDAUS TVARKOS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Stovyklos vidaus tvarkos ir saugaus elgesio taisyklės reglamentuoja, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) vaikų poilsio stovyklų „Pasaka“ ir „Raganė“, dalyvių (vaikų) elgesio stovyklų metu, tvarkos ir elgesio reikalavimus valgykloje, prie vandens telkinių, žaidimų, renginių, ekskursijų ir žygių metu, atsakomybę už taisyklių reikalavimų nesilaikymą.
1.2. Šių taisyklių privalo laikytis visi į vaikų poilsio stovyklas „Pasaka“ ir „Raganė“ atvykę vaikai.
1.3. Į stovyklas priimami vaikai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

II. BENDRIEJI TVARKOS REIKALAVIMAI STOVYKLOS DALYVIUI

2.1. Stovyklos dalyvis privalo laikytis stovyklos programoje nustatytos dienotvarkės, dienos režimo, nustatytos tvarkos reikalavimų, klausyti vadovų nurodymų ir derinti su jais savo veiklą.
2.2. Aktyviai dalyvauti stovyklos renginiuose.
2.3. Dalyvauti numatytuose žygiuose, ekskursijose, išvykose.
2.4. Dalyvauti būrio laisvalaikio veiklose.
2.5. Nevėluoti į užsiėmimus, ekskursijas, išvykas.
2.6. Laiku keltis ir eiti miegoti.
2.7. Būti tinkamai apsirengusiam, pagal oro sąlygas (turėti galvos apdangalą nuo saulės, drabužius nuo lietaus, laisvalaikio ir sportinį apavą).
2.8. Laikytis higienos reikalavimų. Bent vieną kartą per dieną nusiprausti po dušu. Ryte ir vakare išsivalyti dantis. Nusiplauti rankas prieš einant valgyti.
2.9. Gyvenamosiose patalpose palaikyti švarą ir tvarką (nelaikyti gendančio maisto, vėdinti patalpas, drabužius sudėti į spintas, pasikloti lovą).
2.10. Nelaikyti draudžiamų elektros prietaisų (šildytuvų, virdulių, lygintuvų ir kitų elektros prietaisų), išskyrus telefonus, kompiuterius, fotoaparatus, įkroviklius, plaukų džiovintuvus.
2.11. Pinigus, mobiliuosius telefonus veiklų metu rekomenduojama laikyti pas grupės vadovą.
2.12. Išeidamas iš kambario (namelio) ilgesniam laikui (į renginį, žaidimo aikštelę, paplūdimį ir t. t), stovyklautojas privalo:
2.12.1. Įsitikinti, ar tikrai uždaryti langai.
2.12.2. Nepalikti brangių daiktų, piniginių, mobiliųjų telefonų ar papuošalų ant spintelių ar kitose matomose vietose.
2.12.3. Jei grįžęs pastebėjo, kad nėra jo daiktų, nedelsdamas pranešti savo vadovui.
2.13. Neliesti kito stovyklautojo asmeninių daiktų be jo sutikimo.
2.14. Pagarbiai elgtis su stovyklos bendruomenės nariais: darbuotojais, stovyklos dalyviais, ypač mažesniais ir silpnesniais už save. Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį.
2.15. Būti mandagūs, draugiški, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų.
2.16. Gerbti kitų vaikų teisę į gyvybę: neįžeidinėti kitų stovyklos dalyvių, iškraipant jų vardus ir pavardes, nesityčioti, nežaloti jų fiziškai ir psichologiškai.
2.17. Tausoti stovyklos materialinį turtą bei aplinką.
2.18. Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų psichotropinių medžiagų.
2.19. Susirgęs, susižeidęs ar atsiradus kitiems sveikatos negalavimams privalo nedelsdamas pranešti būrio vadovui.
2.20. Atlyginti stovyklos metu stovyklos organizatoriams ar/ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą.

III. TVARKOS REIKALAVIMAI VALGYKLOJE

3.1. Stovyklautojai valgo kartu su savo būrio draugais ir vadovu.
3.2. Pavalgę stovyklautojai sutvarko savo stalą ir suneša į tam skirtą vietą nešvarius indus.
3.3. Negalima išnešti indų bei įrankių iš valgyklos.

IV. ELGESYS PRIE VANDENS TELKINIO

4.1. Draudžiama maudytis nežinomose ir nepatikrintose vietose, audros metu, esant blogam orui, dideliam rūkui, prastam matomumui, tamsiuoju paros metu.
4.2. Stovyklautojai eina maudytis tik lydimi būrio vadovo, sporto vadovo.
4.3. Pradėti maudytis galima tik po to, kai stovyklos darbuotojas ar sporto vadovas patikrins pasirinktos maudymosi vietos gylį, dugno saugumą. Leidžiama maudytis tik įsitikinus visišku saugumu, bet ne daugiau kaip 8 vaikams vienu metu ir tik nurodytoje maudymosi vietoje; vienam asmeniui skiriama 4 kvadratiniai metrai ploto.
4.4. Stovyklautojai privalo griežtai laikytis maudymosi taisyklių ir reaguoti į sporto vadovo signalus (švilpimas švilpuku):
4.4.1. trumpas sušvilpimas reiškia, kad vandenyje pažeistos maudymosi taisyklės. Du kartus pažeidus taisykles – maudynės nutraukiamos.
4.4.2. Ilgas sušvilpimas reiškia, kad maudynės yra baigtos ir stovyklautojai skubiai turi išlipti į krantą.
4.5. Maudymosi metu griežtai draudžiama šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo signalas.
4.6. Draudžiama šiukšlinti, trikdyti poilsį.
4.7. Draudžiama stovyklos dalyviams nardyti, šokinėti nuo stataus skardžio, kranto.

V. ELGESYS ŽAIDIMŲ IR RENGINIO METU

5.1. Stovyklautojas privalo laikytis žaidimų vietose nurodytų saugos reikalavimų.
5.2. Lankyti žaidimo, sporto aikšteles leidžiama tik pranešus būrio vadovui.
5.3. Pranešti būrio vadovui apie žaidimo vietoje ar kitur esantį netvarkingą inventorių, kuris bus naudojamas renginio metu.
5.4. Dalyvaujant bendruose stovyklos renginiuose draudžiama stovėti salės praėjimuose, ant laiptų, prie krepšinio stovų, mėtyti į aikštę arba į sceną bet kokius daiktus, kuriais galima sužeisti atlikėjus, žiūrovus ir sportininkus, laipioti per kėdes, suolus, šiukšlinti, gadinti kitą stovyklos inventorių.
5.5. Stovyklautojams draudžiama žeminti renginio dalyvių ar kitų žiūrovų garbę bei orumą, reikšti žiaurumą ir prievartą.
5.6. Pasibaigus renginiui, jo teritorija ar patalpos turi būti paliktos tvarkingos (surinktas inventorius, vandens bei kitų gaivinamųjų gėrimų tara, asmeniniai daiktai ir kita.). Ta pati taisyklė taikoma ir baseine bei dušinėse.

VI. STOVYKLOS DALYVIŲ ELGESYS EKSKURSIJOSE IR ŽYGIO METU

6.1. Be grupės vadovo leidimo draudžiama atsiskirti nuo grupės dalyvių arba atsilikti nuo grupės.
6.2. Jeigu ekskursijos ar žygio metu yra būtinybė išeiti, apie tai būtina informuoti grupės vadovą.
6.3. Einant reikia vengti ėjimo prieš judėjimą.
6.4. Einant reikia atsižvelgti į šaligatvio plotį. Siauru šaligatviu greta gali eiti tik du arba vienas asmuo. Sutiktuosius reikia praleisti. Paprastai tai daro jaunesnis amžiumi.
6.5. Vykstant į ekskursiją transporto priemonėmis, laikytis transporto priemonių taisyklių: draudžiama iškišti rankas, persisverti pro važiuojančios transporto priemonės langą, važiuojant atidarinėti duris, išlipus iš transporto priemonės, iškart bėgti per gatvę ir kt.
6.6. Jeigu stovyklautojas (-ai) atsiskyrė nuo grupės ir pasiklydo, esant galimybei pirmiausia privalo susisiekti su grupės vadovu (paskambinti telefonu).
6.7. Neturint tokios galimybės, reikia laukti toje vietoje, kur atsiskyrė nuo grupės, nebandyti patiems susirasti grupę.
6.8. Jeigu stovyklautojas (ai) tiksliai žino grupės buvimo adresą, galima kreiptis į policijos pareigūnus, kad padėtų pasiekti grupės buvimo vietą.

VII. STOVYKLOS DALYVIAMS STOVYKLOJE DRAUDŽIAMA

7.1. Be vadovų leidimo išeiti iš stovyklavietės teritorijos.
7.2. Vartoti / platinti alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines medžiagas, energinius gėrimus, rūkyti.
7.3. Naudoti psichologinį bei fizinį smurtą prieš kitus.
7.4. Išeiti iš miegamųjų patalpų nakties miego metu.
7.5. Ne pagal paskirtį naudoti elektros prietaisus, liesti laidus.
7.6. Turėti daiktus, kurie keltų grėsmę gyvybei.
7.7. Patalpose laikyti greitai gendančius maisto produktus.
7.8. Maudytis vandens telkiniuose be vadovo leidimo ir priežiūros.
7.9. Rodyti, parduoti, dovanoti, dauginti, nuomoti žaislus, kino filmus, garso įrašus, literatūrą, kuri propaguoja žiaurumą, pornografiją, kenkia dvasiniam ir doroviniam vystymuisi.

VIII. STOVYKLAUTOJAS PRIVALO ŽINOTI, KAD:

8.1. Už paliktų be priežiūros mobiliųjų telefonų ar kitų brangių daiktų saugumą stovyklos darbuotojai ir organizatoriai neatsako.
8.2. Už stovyklautojo padarytą žalą atsako jo tėvai arba globėjai/rūpintojai.
8.3. Dėl nepagarbaus elgesio su vadovu ar jo neklausymo, muštynių, vagystės, inventoriaus gadinimo, psichologinio terorizavimo, ėjimo prie vandens ar už stovyklos ribų be vadovo bei kitų šių taisyklių reikalavimų pažeidimų stovyklos dalyvis šalinamas iš stovyklos. Apie tai pranešama tėvams ar globėjams/rūpintojams, kurie privalo vaiką pasiimti per 24 val. nuo informacijos gavimo. Tokiu atveju pinigai už kelialapį negrąžinami.

Apie mus

Sugrįžtame atsinaujinę ir entuziastingai tikime, kad galime sukurti įsimintiniausią vasaros nuotykį vaikams bei jaunimui.
PRIVATUMO POLITIKA

Rekvizitai

LIETUVOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO AGENTŪRAJuridinio asmens kodas: 302848387PVM mokėtojo kodas: LT100007095119
Naujienlaiškis

Stovyklos Pajūryje © 2024. Visos teisės saugomos.